Digitalitzar és molt més que fer una web o una APP. És replantejar el model de negoci, dissenyar una estratègia i, a vegades, també és eliminar la frontera entre on i off line. Un procés de digitalització comporta, en la majoria de casos, obrir nous canals de comunicació i crear continguts per parlar amb els clients.

Digitalitzar, per tant, és un procés que requereix un plantejament inicial, una estratègia, uns continguts i uns canals. Darrerament ha sorgit iniciatives que nosaltres denominem receptes màgiques: Guanya seguidors a Instagram, cap comerç sense web, un ecommerce per 40 euros al mes… Es tracta, en general, d’ofertes que semblen atractives però que en realitat no estan oferin solucions reals.

De què serveix guanyar seguidors a Instagram si no són reals? Estem disposats a pagar per una xifra de seguidors? L’objectiu que ens hauríem de plantejar és el de connectar amb clients i amb potencials clients amb continguts i propostes atractius. La nostra obsessió no ha de ser el número de seguidors o de likes. La nostra obsessió ha de ser generar empatia, interès i comunicar-nos amb els clients. Qualitat per sobre de quantitat. Sempre.

De què serveix tenir una web si no actualitzem continguts? Si no sabem relacionar-nos amb els nostres clients a través d’aquest mitjà? Com diferenciem la web de la pàgina de Facebook o d’Instagram? Treballem Google Business? Qui ferà aquesta feina? I com?

Digitalitzar el negoci és canviar processos per millorar en eficiència i en comunicació amb els clients. Si aquesta digitalització passa per tenir un ecommerce, o per millorar Instagram, són conseqüències d’una estratègia i, en cap cas, finalitats de res.

A ThePericas tenim solucions per connectar, reinventar o activar negocis. Solucions reals per a problemes reals.