Creem espais segurs… Però ho expliquem?

Estem vivint ja una nova normalitat, amb canvis constants als nostres models de negoci, on, més que mai, la seguretat i la confiança són factors clau per la relació amb el nostre client.

Hem d’adaptar els nostre espais per tal de crear espais segurs que re-generin la confiança del consumidor, perquè en la nostra oferta, el “com” canviarà però el “què” més que mai ha de ser el nostre servei, valor i producte.

La comunicació és una eina vital per explicar tots aquests canvis. Hem d’adaptar els nostres espais, hem  d’utilitzar recursos gràfics i visuals però, alhora, hem de crear un bon missatge i distribuir-lo per tots els canals Online i Offline amb l’objectiu de:

1. Explicar com hem adaptat les noves mesures de seguretat i higiene

2. Potenciar els nostres valors, la nostra imatge i la nostra marca

3. Transmetre seguretat i confiança als nostres espais

4. Oferir nous sistemes de compra i distribució per els nostres clients 

5. Mostrar els nous canvis tecnològics que estem implantant

Ara, més que mai, ens hem d’explicar, hem d’interactuar i ens hem de comunicar amb el nostre client.

Els nostres negocis són espais segurs, expliquem‘ho!

A ThePERICAS us ajudem a dissenyar, planificar i executar l’estratègia en comunicació que us permetrà estar en contacte permanent amb el vostre client.